Czy zakupiony program można oddac/zwrocić

Oczywiście istnieje taka możliwość zgodnie z ogólnymi zasadami rękojmi. W ciągu 7 dni od zakupu wybranego programu istnieje możliwość jego zwrotu. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu programu: http://www.psycholog.boo.pl/pracownia-formularz_zwrotu.htmlNiezwłocznie – a najpóżniej w...