Czy na tej stronie dostępne są testy psychologiczne

Nie. BAS67Freelancer nie oferuje testów psychologicznych a jedynie programy przeznaczone do obliczania wyników w testach psychologicznych.Testowe badanie psychologiczne powinno byc wykonane przy użyciu licencjonowanych testów psychologicznych. W fazie obliczania wyników można korzystać z dostępnych...