Test Osobowości Eysencka (EPI) mierzy dwa niezależne od siebie wymiary osobowości, Ekstrawersja-Introwersja oraz Neurotyzm – Stabilność Emocjonalna, które służą do opisu osobowości. Formularz zawiera 57 pozycji „Tak-Nie” jednokrotnego wyboru.
Dołączona skala kłamstwa umożliwia wykrywanie zniekształceń odpowiedzi, np ich losowy, nieintencjonalny wybór. Mierzone cechy to poziom ekstrawersja-introwersja oraz neurotyczności.

Wypełniając Inwentarz Osobowości Eysencka (EPI), otrzymujesz trzy wyniki: 
1. Wynik na skali kłamstwa, która mierzy to, jak społecznie pożądane są twoje odpowiedzi. Ci, którzy zdobywają 5 lub więcej punktów w tej skali, prawdopodobnie starają się wyglądać lepiej i nie są całkowicie szczerzy w swoich odpowiedziach.
2. Wynik Ekstrawersji mierzy w jakim stopniu jesteś Ekstrawertykiem lub Introwertykie. 
3. Wynik Neurotyzmu pozwala oszacować, jaki jest poziom Twojego Neurotyzmu, tj. niestabilności emocjonalnej. 
Aby zinterpretować wyniki, twój wynik Ekstrawersji i twój wynik Neurotyzmu są umieszczane na wykresie, z którego możesz odczytać swoje cechy osobowości. 
Im bliżej koła umiejscowione są Twoje wyniki, tym wyraźniejsze są Twoje cechy osobowości. Należy pamiętać, że EPI jest bardzo uproszczonym rodzajem skali pomiaru osobowości, więc jeśli Twoim zdaniem wyniki, które uzyskałeś wskazują na osobowość, która nie pasuje do tego, o czym myślałeś przed przystąpieniem do testu, prawdopodobnie masz rację - więc nie przejmuj się wynikami Testu i traktuj je tylko jako pewną wskazówkę.

 

Oto kilka pytań dotyczących sposobu, w jaki się zachowujesz,odczuwasz i działasz. 
Na każde pytanie mozesz odpowiedzieć TAK lub NIE. Spróbuj zdecydować bez dłuższego namysłu, czy TAK lub NIE reprezentuje twój zwykły sposób działania lub odczuwania. 
Następnie zaznacz odpowiedz, która do Ciebie najbardziej pasuje. Pracuj szybko i nie zastanawiaj się zbyt długo, zdaj sie na swoje pierwsze odczucie. 
Wypełnienie kwestionariusza nie powininno trwać dłużej niż kilka minut. Pamiętaj, aby nie pominąć żadnego pytania. 
Pamiętaj - nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, gdyż to nie jest test inteligencji lub umiejętności.

 

error: Treści są chroniowe !!