Test Wechslera

Badanie skalą inteligencji Wechlera dla dzieci

#Test #Wechslera jest rzetelnym narzędziem do oceny funkcjonowania intelektualnego dzieci i cieszy się niesłabnącym uznaniem na świecie.

Jest to narzędzie szczególnie wartościowe ze względu na to, że będąc złożoną skalą zawiera testy werbalne jak i niewerbalne, angażujące różne funkcje intelektualne – umożliwia zatem wszechstronną diagnozę intelektu, biorąc jednak pod uwagę różnice indywidualne każdego dziecka.

Test inteligencji dla #dzieci przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty).

Skalę Wechslera stosuje się w diagnozie #trudności w uczeniu się oraz w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, a także w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionych. Test ten jest jednak szczególnie przydatny w ocenie dojrzałości szkolnej oraz w każdym przypadku, gdy chcemy upewnić się czy nasze #dziecko rozwija się prawidłowo i w odpowiednim tempie.

Badanie testem Wechlera nie niesie ze sobą stresu dla małego człowieka, gdyż prowadzenie badania odbywa się w formie zabawy, angażując dziecko w aktywność związaną z rysowaniem, układaniem klocków czy przechodzeniem przez labirynty.

%d bloggers like this: