Badanie satysfakcji osób mieszkajacych w internacie

Badanie satysfakcji, zadowolenia oraz dobrostanu osób przebywajacych w internacie – bursie szkolnej.