Badania Klientów Telefonów Komórkowych – Nowy wzór ankiety

rzygotowano Gotowy #Wzór ankiety składający się z 21 pytań, która podejmuje próbę zbadania preferencji konsumenta, co do wyboru danej marki telefonu komórkowego. Za pomocą tej ankiety można badać #postawy klientów kupujacych urządzenia mobilne. Za pomocą tej ankiety,...