Aspiracje edukacyjne młodzieży szkolnej

Gotowy wzór ankiety przeznaczony do badania motywacji, postaw i aspiracji edukacyjnych młodzieży szkolnej.