Tagged: ankiety

Czas wolny młodzieży

Spędzanie wolnego czasu przez młodzież szkolną

#Ankieta składająca się z 10 pytań, która może służyć do badania sposobu, w jaki młodzi ludzie spędzają swój wolny czas. Wyjściowa ankieta jest anonimowa, jednak po modyfikacji może służyć do przeprowadzenia badania w inny sposób....

Tożsamość lokalna u młodzieży

Poczucie tożsamości lokalnej u młodzieży

otowy Wzór #Ankiety składająca się 94 pytań na temat lokalnej tożsamości młodzieży szkolnej. Kwestionariusz ma na celu zbadanie znajomości historii oraz tradycji lokalnej przez młodzież szkolną. Respondenci pytani są, między innymi, o takie problemy...

Motywacja Płacowa i Pozapłacowa

Gotowy wzór ankiety – Motywacja Płacowa i Pozapłacowa

Ankieta składająca się z  21 pytań dotyczących motywacji płacowej i pozapłacowej oraz jej zastosowania w zarządzaniu personelem. Pytanie przydatne w badaniu zadowolenia i satysfakcji pracowników. W ankiecie poruszono między innymi następujące problemy: Czynniki wpływające...

error: Treści są chroniowe !!