Regulamin Sklepu www.bas67.pl

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.twoj.sklep.pl jest akceptacja regulaminu.
  Właścicielem sklepu internetowego www.bas67 jest firma:
  BAS67Freelancer Arnold Basinski.

          Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:

         Sklep zlokalizowany na stronie www.bas67.pl
         BAS67Freelancer Arnold Basinski
         NIP: 5841580808
         81-341 Sopot, ul. Tatrzańska 19/4

Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów na naszej stronie musi się zarejestrować.

Po zalogowaniu do systemu, klient ma wgląd do swoich danych, historii swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych oraz możliwość zmiany hasła.

Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do zamówienia dany towar lub kilka towarów, przechodzi do swojego panelu lub koszyka.

Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję.

Żeby złożyć zamówienie konieczne jest wybranie formy dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tych czynności pokaże się przycisk “dalej”, umożliwiający przejście do dalszej części zamówienia, gdzie należy potwierdzić zgodność zawartości zamówienia naciskając przycisk “potwierdź”.

W ostatnim oknie należy wybrać adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli ma być inny niż domyślny, można przejść do strony, na której można wpisać dodatkowy adres lub edytować poprzednio podany. Można również powrócić do zakupów, zmienić zamówienie, itp.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku “realizuj zamówienie”, co spowoduje skasowanie zawartości koszyka i zapisanie zamówienia do realizacji. Równocześnie na adres email podany w panelu użytkownika, zostanie wysłany list z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Na Stronie bas67.pl oferujemy dwa rodzaje produktów cyfrowych:

1. Ankiety do pobrania w formacie MSWord (*.docx),
2. Interpretacje testów wykonanych na stronie

5. 1. Zakup ankiety.

Abpy zakupić i pobrać ankietę należy:

 • zarejestrować się / zalogować się na stronie bas67.pl.
 • wyszukać odpowiednią ankietę,
 • wybrać daną ankietę klikając na przycisk „dodaj do koszyka”,
 • potwierdzić lub zaktualizować dane osobowe
 • wybrać formę płatności
 • zapoznać się z regulaminem zakupów i zaakceptować go
 • wentualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 •  zatwierdzić zamówienia przyciskiem “kupuję i płacę”

Po dokonaniu płatności Twoje zamówione ankiety będą dostępne do pobrania „po zalogowaniu” w Panelu klienta oraz za posrednictwem dedykowanego liku do pobrania ankiety, który jest wysyłany natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail wskazany w trakcie finalizowania transakcji.

Zamówiony produkty cyfrowy (ankieta) można pobrać dowolną ilość razy w przeciągu 5 dni od dnia zakupu produktu. Po tym czasie mozliwość pobrania ankiety zostaje  zablokowana.

Z zakupu można zrezygnować w ciągu 14 dni roboczych – pod warunkiem, ze zakupiona ankieta nie została pobrana.

5.2. Zakup interpretacji testu

Zakup interpretacji testu może być dokonany na 2 sposoby:

1. za pomocą płątnego SMS
2. za pośrednictwem płątności elektronicznej

5.2.1 Zakup interpretacji testu za pomocą płatnego SMS

Aby wykupić dostęp do interpretacji testu za pośrednictwem płatnego SMS należy:

 • przejść na stronę “KUP INTERPRETACJĘ TESTU POPRZEZ SMS”
 • Wyslac SMS o tresci MSMS.B5T na numer 92022 lub skorzystaj z fotokodu (qr) obok
 • Zaczekać na przyjscie SMS zwrotnego z kodem
 • Wprowadzić otrzymany kod do pola poniżej
 • Wprowadzić token, który otrzymałeś aby wypełnić test

Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności użytkownik zostanie przekierowany do interpretacji testu.
W sytuacji, gdy interpretacja nie będzie dostępna bezpośrednio po dokonaniu wpłaty, sprzedajacy sporządza interpretację testu i wysyła dla kupującego link do interpretacji w ciągu 24 godzin od zakupu interpretacji testu.

5.2.2 Zakup interpretacji testu za pomocą płątności elektronicznej należy:

 • przejść na stronę SKLEPU
 • zarejestrować się / zalogować się na stronie bas67.pl.
 • wybrac interpretację odpowiedniego testu
 • potwierdzić lub zaktualizować dane osobowe
 • wybrać formę płatności
 • zapoznać się z regulaminem zakupów i zaakceptować go
 • ewentualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • zatwierdzić zamówienia przyciskiem “kupuję i płacę”

Po dokonaniu płątności kupujący otrzyma na adres wskazany w trakcie zakupu link dostępu, za pomocą którego uzzyska dostęp do interpretacji testu.

Interpretację testu można pobrać lub wydrukować.

Dostep do interpretacji wykonanego testu jest nieograniczony czasowo.

6.1. Anulowanie zamówień na produkty fizyczne

Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 7 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej Dostawcy (sklepu bas67.pl), pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej.

W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po 7 dniach od złożenia zamówienia zostanie obciążony kwotą 10% od wartości zamówienia. Kara ta jest kosztem manipulacyjnym ponownego wrzucenia towaru na stan magazynowy oraz innymi kosztami związanymi z przygotowaniem i obsługą anulowanego zamówienia.

W przypadkach, gdy klient nie odbierze zamówionej przesyłki pobraniowej, będzie obciążony kosztami transportu w obie strony tj. do klienta i z powrotem do siedziby Naszego Sklepu oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 10% od wartości złożonego zamówienia. (Koszty manipulacyjne są to koszty na które składa się: czas przygotowania paczki, zużycie materiałów transportowych, czas wystawiania faktury, paragonów, oraz wszelkie inne czynności które składają się na opracowanie całego zamówienia od momentu przyjęcia go do realizacji do momentu przekazania kurierowi, a także koszty ponownego rozpakowania paczki i przyjęcia na magazyn, a także koszty zablokowania towaru).

6.2. Anulowanie zamówień na produkty cyfrowe.

Kupujacy ma prawo anulować zamówienia na produkty cyfrowe w każdym czasie i domagać sie zwrotu pieniędzy, gdy:

 •  nie pobrał zakupionej ankiety
 • -nie skorzystał z dostępu do płatnej interpretacji testu

Przedpłata na konto w formie:

 • przelewu bankowego
 • platformy płatniczej tPay
 • systemu płatnośći PayPal
 • płatnego SMS za pośrednictwem systemu płatność MicroSMS

Koszty transportu ponosi Zamawiający. Koszt dostawy jest uzależniony od przesyłki Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie naszej firmy.

Dostawa produktów cyfrowych (ankiety, interpretacje) jest bezpłatna.

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku przesyłek kurierskich (dodatkowo płatnych) otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera – jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

10.1 Reklamacja produktów fizycznych

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu.

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy nie później niż do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.

Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.

Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy.

Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Do każdej przesyłki dołączona jest paragon, które stanowią jedyną podstawę gwarancji.

Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji bas67.pl ma 14 dni.

10.2 Reklamacja produktów cyfrowych.

Klient może zareklamować produkt cyfrowy w ciągu 14 dni od jego zakupu.

W przypadku zakupu ankiety klient moze się domagać zwrotu pieniędzy w przypadku gdy:

 • ankieta została nie pobrana 
 • plik ankiety był uszkodzony, co uniemożliwiało jego otwarcie i prawidłowe wykorzystanie

W przypadku interpretacji testu klient moze domagać się zwrotu poniesionych kosztów, gdy:

 • klient nie uzyskał dostepu do interpretacji testu po jego zakupie, w sytuacji gdy interpretacja była juz sporządzona.
 • sprzedający nie udostępnił kupującemu linku dostępowego do interpretacji testu w ciągu 24 godzin od zakupu interpretacji, w sytuacji gdy interpretacja testu wymagała jej sporządzenia.

11. Ochrona danych osobowych.
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest

BAS67Freelancer
Arnold Basinski
www.bas67.pl
NIP: PL5841580808

zwany dalej: „Administrator”.

11.1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi CallPage, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

11.3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

11.3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów, a także opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

11.3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu ) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

11.3.5. Wysyłania newslettera z wszelkimi treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

11.3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie naszego sklepu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

11.4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

11.4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem biuro@twoj.sklep.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

11.5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@twoj.sklep.pl

11.5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

11.5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

11.6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

11.7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

11.7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

11.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz sklep obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. 

Dane te będą jedynie wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia i w celach marketingowych przez firmę YourNewStyle.pl Sp. z o.o.. Rejestracja w sklepie firmy YourNewStyle.pl oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych droga elektroniczną bądź pocztową.

12.1. Sklep bas67.pl zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem www.bas67.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego pod adresem www.bas67.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.

error: Treści są chroniowe !!
%d bloggers like this: