Prawo Administracyjne

parta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Wrażliwe na przeobrażenia ustrojowe i polityczne, ulega ono częstym zmianom. Jeśli na swojej drodze napotkali...