Category: Obszary

Obszar Prawa Cywilnego

Prawo Cywilne

edna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego. #PrawoCywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. #Prawo i normy prawa cywilnego wyróżniają...

Obszar Prawa Administracyjnego

Prawo Administracyjne

parta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Wrażliwe na przeobrażenia ustrojowe i polityczne, ulega ono częstym zmianom. Jeśli na swojej drodze napotkali...

error: Treści są chroniowe !!