Percepcja czasu a praca w międzynarodowych korporacjach

ostrzeganie czasu odgrywa istotną rolę i znaczenie, aby zrozumieć inne kultury i obyczaje. Dla podróżnika lub osoby zmieniającej pracę i próbującej żyć w innej #kulturze dostosowanie się do innego # postrzegania czasu może być...