Category: Ankiety

Gotowe Wzory Ankiet, które można pobrać i wykorzystać w badanich własnych.

Czytelnictwo e-bookow

E-booki i ich czytelnicy – nowy wzór ankiety

Wzór ankiety składającej się z 15 pytań na temat nowego zjawiska jakim jest czytelnictwo książek w formie e-booków.Kwestionariusz ankiety porusza problem zainteresowania respondentów tą formą czytania literatury.Inne problemy szczegółowe poruszone w ankiecie to między...

Branża Odzieżowa a Reklama

Branża Odzieżowa a Marketing Internetowy

Wzór ankiety poświęcony #branży #odzieżowej oraz marketingu produktów odziezowych poprzez internet. Pytania kwestionariusza starają się odpowiedzieć na pytanie, czy ta forma reklamy i promocji jest odpowiednia dla tego rodzaju produktów. Ankieta składa się z...

Motywacja Pracowników w Firmie

Motywacja Pracowników w Firmie

Wzór ankiety składającej się z 15 pytań na temat badania motywacji pracowników w firmie. Kwestionariusz ankiety bada poziom motywacji finansowej oraz pozafinansowej osób zatrudnionych w dowolnej firmie. W ankiecie znajdują się pytania, które poruszają...