Category: Ankiety

Gotowe Wzory Ankiet, które można pobrać i wykorzystać w badanich własnych.

Role Społeczno Zawodowe Pracownika Socjalnego

Rola zawodowa pracownika socjalnego

nkieta składa się z 23 pytań i podejmuje temat roli zawodowj pracownika socjalnego W badaniu uznano, iż najlepszym wyznacznikiem do tworzenia podstaw pod badania ankietowe są wytyczne zawarte w ustawie o pracownikach socjalnych. Po...

Błędy Wychowawcze Nauczycieli

Błędy wychowawcze nauczycieli

nkieta składająca się z 36 pytań poruszająca problem błędów wychowawczych popełnianych przez nauczycieli. Ankieta utworzona jest wg zasad i typologii błedów wychowawczych Gureckiej. Istnieje szereg definicji błędu wychowawczego, wydaje się jednak, że ze względów...

Czas wolny młodzieży

Spędzanie wolnego czasu przez młodzież szkolną

#Ankieta składająca się z 10 pytań, która może służyć do badania sposobu, w jaki młodzi ludzie spędzają swój wolny czas. Wyjściowa ankieta jest anonimowa, jednak po modyfikacji może służyć do przeprowadzenia badania w inny sposób....

Tożsamość lokalna u młodzieży

Poczucie tożsamości lokalnej u młodzieży

otowy Wzór #Ankiety składająca się 94 pytań na temat lokalnej tożsamości młodzieży szkolnej. Kwestionariusz ma na celu zbadanie znajomości historii oraz tradycji lokalnej przez młodzież szkolną. Respondenci pytani są, między innymi, o takie problemy...

Motywacja Płacowa i Pozapłacowa

Gotowy wzór ankiety – Motywacja Płacowa i Pozapłacowa

Ankieta składająca się z  21 pytań dotyczących motywacji płacowej i pozapłacowej oraz jej zastosowania w zarządzaniu personelem. Pytanie przydatne w badaniu zadowolenia i satysfakcji pracowników. W ankiecie poruszono między innymi następujące problemy: Czynniki wpływające...

error: Treści są chroniowe !!